Vertrouwenspersoon

TV De Vlijmd wil een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met haar of zijnsport. De vereniging wil alles op alles zetten om zaken als pesten, conflicten, ruzie, discriminerenen seksuele intimidatie tevoorkomen. De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet voorkomen werd. Binnen TV De Vlijmd willen we dit graag voor zijn.

Om te zorgen dat de sfeer goed blijft, is er een vertrouwenspersoon binnen de vereniging: Aart Smit. Hij is bereikbaar via: [email protected] 

Daarnaast is er een KNLTB vertrouwenspersoon. Een centraal aanspreekpunt voor ieder lid. De KNLTB vertrouwenspersoon is er ook voor vragen die kunnen spelen vóórdat er problemenzijn. Bij een KNLTB vertrouwenspersoon kan men terecht met vragen waarvan er wordt gedacht dat de leden er niet serieus op zullen reageren. Dit geldt voor trainers, coaches, ouders, begeleiders en teamleden. Daarbij: snel melden, erover praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en ook herhaling kan zo voorkomen worden. Over de gesprekken die tussen de leden en de vertrouwenspersoon plaatsvinden wordt niemand op de hoogte gesteld, zonder dat het lid daar toestemming voor heeft gegeven en van op de hoogte is. We hechten als vereniging veel waarde aan veilig kunnen sporten voor iedereen in een prettige omgeving. Zie voor de gegevens en meer informatie: https://www.knltb.nl/alles-over-de-knltb/regels-en-gedrag/fair-play/vertrouwenspersonen/

Ten slotte kan ook contact worden opgenomen met het Centrum Veilige Sport Nederland. Telefonisch bereikbaar op: 0900-2025590. Zie voor overige gegevens en meer informatie: https://centrumveiligesport.nl/