Historie

Een stukje historie
Inmiddels bestaat de tennisvereniging al weer meer dan 30 jaren.
 
Uit de archieven bestaan nog herinneringen uit het verleden.
 
Hierbij een beschrijving van de eerste 10 jaren, gemaakt door een voormalig bestuurslid bij het 10-jarig jubileum:
 
COURT DUST
Onder deze titel schreef ik (Sweeper) in de beginjaren van onze vereniging in het Clubblad.
Ik scharrelde uit allerlei bladen, tijdschriften en clubbladen van andere verenigingen
wetenswaardigheden bij elkaar en vatte deze maandelijks (?) samen tot een leesbaar artikel. Vandaar nog ‘n keer deze rubriek ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan.
Om de eerste 10 jaar die ik in de vereniging en in het bestuur heb meegemaakt  op één A4-tje te beschrijven moet ik een keuze maken en me beperken tot enkele anekdotes die ik in een klein drieluik zal  verhalen.
De eerste periode in de vereniging kenmerkte zich door de woorden: kennismaking en opbouw.
Onder voorzitterschap van Ger de Visser (0kt. 1975 - Jan. 1978) werden de eerste banen gerealiseerd; werden de oude kleedlokalen van VV Nooit Gedacht verbouwd tot kantine en kleedlokalen; werden de Statuten en Huishoudelijk Reglement vastgesteld; kregen de meeste nieuwe leden hun eerste tennislessen; werden de eerste clubkampioenschappen georganiseerd en deden we mee aan de zaterdag- en zondagcompetitie. De eerste beginselen werden ons bijgebracht door de heer Spoor.
Wat ik me nog goed herinner is de eenvoudige verbouwing van het allereerste clubhuis en de opening door burgemeester Van Oerle, die met een verfkwast de laatste letter van de naam van onze vereniging “De Vlijmd” schilderde.
Hij kreeg een “sleutelbord te zien waarop reeds ook baan 3, 4 en 5 waren aangebracht. Een prelude op de toekomst!
Waar nu de “halve zolen baan” ligt had het toenmalige gemeentebestuur een parkeerplaats gemaakt…. De auto’s reden rakelings langs het clubgebouw.
Gelukkig namen we snel de beslissing om de auto’s buiten de poort te houden.
 
De tweede periode in  de vereniging kenmerkte zich door: uitbouw van vereniging en accommodatie.
Onder voorzitterschap van Jan de Kort Sr. (Jan.1978 - Jan 1981) groeide de vereniging naar meer dan 300 leden. De eerste schroom om lid te worden van de “tannes-clubbb” was er af. Veel autotochtone Geffenaren en vooral ook veel kinderen
werden lid. Reden voor het bestuur  aan het gemeentebestuur om uitbreiding van het aantal banen te vragen en het bestaande clublokaal grondig te verbouwen.
Tevens wordt er in die periode verlichting aangelegd zodat er ook ‘s avonds getennist kan worden. Dit legt een behoorlijke last op de schouders van de toenmalige “bar-commissie” die het na een jaar echt ‘bar’ vond en een bardienstrooster ging invoeren.
In die periode heeft de vereniging een aantal maanden een bestuurscrisis gekend en heb ik als vice-voorzitter getracht de breuk tussen Jan de Kort en Han Nijhof te lijmen… Helaas, de enige oplossing was dat Han zou vertrekken hetgeen in januari 1980 gebeurde. Voorzitter Jan de Kort maakt zijn driejarige periode af en draagt in januari 1981 de hamer over aan Theo van de Rijt.
 
De derde periode in de vereniging kenmerkte zich door: consolidatie en gezelligheid.
Onder voorzitterschap van Theo van de Rijt (Jan. 1981 - 16 Jan. 1986) kwam de 2e verbouwing van het clublokaal met een terras tot stand (april 1981). Het werd het een echt tennispark. Er werd erg veel aandacht besteed aan de jeugd en het jeugdtennis.
In de winter van 1983/1984 werd een begin gemaakt met de eerste hard-court baan.
Maar deze “halve zolenbaan” heeft de nodige hoofdbrekens en energie gekost.
Dit was ook de periode van de gezelligheid. Op zondagmorgen was er steeds een echtpaar gastheer/-vrouw: “Op de koffie bij…..” en dan zelf maar wat bakken!!
Maar het meeste plezier heb ik beleefd aan mijn “tennsballen-act” vanachter de bar.
Op de melodie van het singletje “Eentje links, eentje rechts, een in elke zak, van m’n tennispak.. “,   vlogen de tennisballen over de bar en slingerden de lampen alle kanten op… ?!?!?!?!?
Soms, in een ondeugende gedachte, zou ik dat nog wel ‘ns willen overdoen!
Het 10-jarig bestaan en het feest op 20 oktober 1985 was voor mij een bijna definitief afscheid. Ik speelde n.l. met de gedachte Geffen te gaan verlaten…
Gelukkig is het nooit zover gekomen en heb ik de groei en verdere bloei van de club op afstand kunnen volgen en wat er nu in Geffen staat mag er zijn.
 
Bestuur en leden van “De Vlijmd” proficiat met dit jubileum!
René Vogels