Sluitingstijd kantine

28 februari 2018

Zoals jullie waarschijnlijk allemaal in de krant hebben kunnen lezen gaat er strenger gecontroleerd worden op de sluitingstijden van kantines van sportverenigingen. We hebben hier de afgelopen weken overleg over gehad met de gemeente en de volgende afspraken zijn gemaakt:

De sluitingstijd voor de kantine van De Vlijmd is 12.00 uur. Alleen voor competities en toernooien wordt de uitzondering gemaakt dat de kantine moet sluiten 2 uur na de laatste gespeelde wedstrijd. 

We willen iedereen vragen om zijn eigen verantwoordelijkheid in deze te nemen en de kantine tijdig te verlaten/af te sluiten. Er gaat op gecontroleerd worden namelijk. Bij controles en de eventuele onkosten/boetes die hier uit voorkomen berekenen we die door aan degene die de sluitingstijd overtreden heeft. 

Bij deze willen we meteen ook aan alle leden vragen het rookverbod in acht te nemen.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

Nieuwscategorieën

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 73 532 3263

Address

Vlijmdstraat 12
5386 AG Geffen